Projektom CScube nadväzujeme na spoločnú históriu vo výskume kozmu. Československo bolo treťou krajinou na svete, ktorá vyslala do vesmíru človeka. Áno, spoločne sme boli jedným z lídrov kozmonautiky. Nechceme len nostalgicky spomínať za starými časmi, no vrhnúť sa vpred a spolupracovať.

 

Viackrát sme si skúsili vzájomnú spoluprácu a zistili sme, že si rozumieme osobnostne aj profesionálne. CScube je vyústením vynikajúcej spolupráce slovenských a českých subjektov. Hlavnými partermi projektu sú SOSA, Spacemanic, Hvězdárna a planetarium Brno. Radi v projekte privítame ďalších partnerov, sponzorov aj investorov. Chceme zapojiť čo najširší okruh záujemcov. Našim cieľom je ukázať, že v česko-slovenskom priestore máme silný ľudský potenciál, šikovných študentov, technikov a akademikov a firmy, ktoré dokážu byť silným hráčom v kozmickom priemysle.