Prichádza nové obdobie kozmického výskumu tzv. New Space, kedy majú krajiny rovnakú štartovaciu čiaru a menšie štáty potenciál vytvoriť svoj vlastný vesmírny program. Nanosatelity, alebo inak nazývané aj cubesaty, výrazne menia prístup ľudstva k skúmaniu vesmíru a vykonávajú vedecky významnú činnosť. Budúcnosť môže vyzerať aj tak, že flotily nanosatelitov budú zabezpečovať služby ako diaľkové pozorovanie Zeme, telekomunikačné služby a cubesaty, ktoré poletia do hlbín našej Slnečnej sústavy.

Do roku 2025 by malo vyštartovať okolo 7 000 nanosatelitov. CScube môže byť začiatkom spolupráce, ktorá môže rozvinúť nové odvetvie v česko-slovenskom priestore, priláka zahraničné investície, rozvinie ľudský potenciál, ktoré obe krajiny majú  a naštartuje éru kozmického priemyslu v našich zemepisných šírkach.