Československý nanosatelit

České a slovenské technológie vo vesmíre.

Pridaj sa Viac o projekte

Popularizácia vedy

Cieľom CScube je priblížiť vesmír verejnosti, popularizovať vedu a priniesť vzdelávací efekt. Mladí, dotknite sa s nami vesmíru!

Spolupráca

Projektom CScube nadväzujeme na spoločnú históriu vo výskume kozmu. Československo bolo treťou krajinou na svete, ktorá vyslala do vesmíru človeka.

Prečo nanosatelity

Prečo vidíme potenciál práve v tvorbe nanosatelitov a čo môže priniesť vzájomná česko-slovenská spolupráca.

O CScube

Unikátny česko-slovenský projekt spoločného nanosatelitu

Základným kameňom unikátneho projektu spoločného česko-slovenského nanosatelitu je spájanie a spolupráca. Presvedčila nás predchádzajúca vynikajúca spolupráca na mnohých doterajších projektoch. Historicky nadväzujeme na spoločné úspechy z minulosti, keď Československo bolo jedným z lídrov svetového kozmického výskumu. Chceme ostať otvorení spolupráci a radi rozšírime rady spolupracovníkov z prostredia Českej a Slovenskej republiky.

Rozhodli sme sa vytvoriť spoločne unikátny projekt, s cieľom ukázať potenciál a schopnosti českých a slovenských firiem, výskumných organizácií, univerzít a študentov. Ukázať, že sme konkurencieschopní vo svete kozmických technológií. Lepší čas sme si nemohli vybrať, keďže prichádza nová vlna tzv. New Space, kde majú krajiny rovnakú štartovaciu čiaru a každá z nich má možnosť vytvoriť si vlastný vesmírny program. Dôverujeme kvalite ľudského potenciálu, ktorý je prítomný v česko-slovenskom prostredí a prostredníctvom spoločného projektu chceme zjednodušiť cestu na jeho zviditeľnenie.

Partneri projektu

Novinky